Du er her:   Hjem > Ejendommens Husorden > Vedligeholdelseskonto (AKB beboere)

Vedligeholdelseskonto (AKB beboere)

Vedligeholdelseskonto Er en særlig konto for hver bolig Hver måned indsættes et beløb på en særlig konto for din bolig. Pengene er beregnet til indvendig vedligeholdelse af din bolig. Størrelsen af beløbet besluttes hvert år af afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen samtidig med vedtagelsen af afdelingens budget og husleje. Hvert år i januar sender KAB dig en oversigt over, hvad der står på kontoen.

Brug af kontoen Kontoen kan bruges til at dække udgifter til maling, tapetsering, gulvafslibning og lakering, samt i rimeligt omfang udgifter til nødvendigt malerværktøj. Når du ønsker at bruge din vedligeholdelseskonto, skal du først have en accept fra ejendomskontoret. Samtidig kan du få oplyst, hvor meget der står på din konto. I visse tilfælde vil ejendomskontoret besigtige din bolig, inden der gives accept. Du har derefter følgende muligheder at vælge imellem

1. Ejendomskontoretet bestiller håndværkere Du kan underskrive en formular, der giver ejendomskontoret/varmemesterkontoret ret til at lade arbejdet udføre. Når arbejdet er afsluttet og godkendt, betaler ejendomskontoret regningen fra håndværkerne.

2. Du bestiller selv håndværkere Du kan selv bestille et momsregistreret firma til at udføre arbejdet. Når arbejdet er afsluttet, skal det godkendes af ejendomskontoret Når du modtager regningen, kan du enten betale den selv og bagefter få udgiften refunderet på ejendomskontoret eller du kan aflevere regningen på ejendomskontoret og underskrive en formular, der giver ejendomskontoret ret til at betale regningen.

3. Du udfører selv arbejdet Du kan også vælge at udføre arbejdet selv. Når arbejdet er afsluttet, skal det godkendes af ejendomskontoret. Du kan herefter få refunderet dine udgifter til materialer, når du fremviser specificerede regninger fra momsregistrerede forhandlere. Du kan få refunderet udgifter til tapet, tapetlim, maling, nødvendige rensemidler, spartelmasse, lak, samt rimelige udgifter til pensler og andet relevant malerværktøj, leje af tapetafdamper og lignende. Hvis du køber på regning hos farvehandleren, kan du aflevere regningen på ejendomskontoret, når arbejdet er godkendt, og underskrive en formular, der giver ejendomskontoret ret til at betale regningen. Du kan ikke få udbetalt penge fra vedligeholdelseskontoen til løn for eget arbejde. Er du i tvivl om, hvad du kan få refunderet, eller har du andre spørgsmål, så kontakt ejendomskontoret.

Godkendelse af arbejdet Senest 14 dage efter at arbejdet er afsluttet, skal du kontakte ejendomskontoret og bede om et godkendelsessyn. Arbejdet kan kun godkendes, hvis det er udført håndværksmæssigt korrekt og efter de anvisninger, ejendomskontoret/varmemesterkontoret har givet.

Begrænsninger i brug af kontoen Vedligeholdelseskontoen kan ikke bruges til genopretning af skader som skyldes misligholdelse, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig brug.

Udvidet brug af kontoen Hvis din bolig i øvrigt er pænt vedligeholdt, kan vedligeholdelseskontoen også bruges til f.eks. udskiftning af skabslåger, opsætning af fliser, pålægning af linoleum eller vinyl, afsyring af døre og lignende vedligeholdelse af boligens overflader. Det er godkendt at der må skiftes fliser, pålægning af linoleum eller vinyl, afsyring af døre Hvis din bolig er pænt vedligeholdt, kontakt ejendomskontoret, hvis du vil have en vurdering.

Powered by CMSimple| Login